Om os

Info og betingelser

Bliv ny kunde formidler løsninger mellem dig og de virksomheder som leverer ydelser. Vi har ikke nogen indflydelse, deltagelse eller indsigt I hvem der leverer den endelige ydelse. Vi ønsker at udbuddet bliver løst efter best practice – 3 tilbud. Og at dette sker via en individuel rådgivning mellem dig og virksomheden som sikrer dig den bedste service. 
 
De virksomheder som leverer ydelser har hver især mulighed for at beslutte om de ønsker at afgive tilbud, ligesom du selv bestemmer om du vil acceptere et af tilbuddene. Servicen er gratis. Alle aftaler der indgåes mellem parterne: virksomheden der leverer ydelserne og dig som kunden er “formidlings siden” ikke juridisk ansvarlig for. Og af den grund kan “formidlings siden” derfor ikke drages til ansvar I nogen mulig sammenhæng.
 
Brugere af “formidlings siden” skal være fyldt 18 år. Alle oplysninger som afgives skal til enhver tid være korrekte. Alle oplysninger behandles fortroligt. “formidlings siden” ønsker af hensyn til sikkerhed, ikke at modtage nogen former for cpr oplysninger eller nummerplade informationer når oplysninger afgives. I forbindelse med den bedste ydelsesmulighed fra virksomheden kan du dog påregne I vise tilfælde at skulle afgive dit cpr. til den rådgiver der ringer dig op for at virksomheden kan levere dig det bedste tilbud.
 
Brugerens oplysninger som afgives, registreres af “Formidlings siden” I 5 år, hvilket brugeren automatisk accepterer ved afgivelse af oplysninger. De oplysninger som er relevante at videregive til de virksomheder som medvirker til at afgive tilbud til brugeren bliver videregivet og kan ligeledes benyttes I anden markedsføringsmæssig sammenhæng. Oplysningerne bliver registeret I overensstemmelse med Persondataloven. 
 
Brugere accepterer modtagelse af relevant markedsførings materiale via email. Men kan altid fravælge denne mulighed I den email der fremsendes.
 
Vi kan kontaktes på mail: info@blivnykunde.dk
 
Formidlingsiden styres af www.blivnykunde.dk
Bliv Ny Kunde ApS
Strandvejen 349C
2930 Klampenborg
cvr nr.: 26429218